12. Simpozij magistara farmacije FBiH

''Bolesti respiratornog sistema'' bila je tema ovogodišnjeg, 12-tog po redu, simpozija magistara farmacije FBiH koji je održan 14.-16. juna 2019. godine u Neumu. U organizaciji Komore magistara farmacije FBiH, simpozij je tradicionalno okupio ogroman broj učesnika, predavača, izlagača i sponzora.


''Očekivati promjene u farmaciji ne možemo ako svako od nas nije spreman da u vlastitoj apoteci i vlastitom radnom mjestu uloži malo napora da te promjene aktivira kako bi nam svima bilo bolje. Komora je spremna kao servisna pomoć, ali svi moramo biti spremni na male iskorake kako bi mogli dosegnuti neku novu ulogu magistra farmacije u sistemu zdravstvene zaštite'', kazala je u svom pozdravnom govoru prim. mr. sci. Zahida Binakaj, mr. ph, predsjenica Komore.
 

''Bolesti respiratornog sistema'' bila je tema ovogodišnjeg, 12-tog po redu, simpozija magistara farmacije FBiH koji je održan 14.-16. juna 2019. godine u Neumu. U organizaciji Komore magistara farmacije FBiH, simpozij je tradicionalno okupio ogroman broj učesnika, predavača, izlagača i sponzora.''Očekivati promjene u farmaciji ne možemo ako svako od nas nije spreman da u vlastitoj apoteci i vlastitom radnom mjestu uloži malo napora da te promjene aktivira kako bi nam svima bilo bolje. ''


E-medikacijaSimpozij je zvanično otvorila Tatjana Šipetić, dipl. farm. spec., predsjednica Farmaceutske komore Srbije.

Bolesti respiratornog sistema obuhvataju široki spektar hroničnih nezaraznih kao i zaraznih bolesti. Među hroničnim respiratornim bolestima najveći značaj imaju hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP), astma i plućna hipertenzija. Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije u 2004. godini je od astme bolovalo 235 miliona ljudi, od hronične obstruktivne bolesti bolesti pluća 64 miliona ljudi, dok milioni ljudi u svijetu pate od alergijskog rinitisa i drugih hroničnih respiratornih bolesti. U 2002. godini HOBP je bio peti vodeći uzrok mortaliteta (većinom u slabije ekonomski razvijenim zemljama), a predviđanja su da bi prateći ovaj trend u 2030. godini to bio treći vodeći uzrok mortaliteta u svijetu. Astma, najučestalija hronična plućna bolest u djece uglavnom ima mnogo nižu smrtnost, ali značajno utiče na kvalitet života pacijenta.Generalno gledajući, mislim da još uvijek preovledava mišljenje da sve što je prirodno, ujedno je i dobro i da ne postoji rizik od neželjenih efekata i mogućih interakcija, a to jednostavno nije tačno! Samoliječenje i savjetovanje od strane osoba koje nisu adekvatno edukovane predstavljaju realnu opasnost za upotrebu fitopreparata.

Koncept racionalne fitoterapije podrazumijeva upotrebu prirodnih ljekovitih sirovina i preparata na bazi ljekovitog bilja baziran na naučnim dokazima. Racionalna fitoterapija se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lijekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu. Uzevši u obzir sve navedeno, vrlo je važno da se zdravstveni radnici kontinuirano educiraju i ažuriraju svoja znanja iz ove oblasti kako bi svojim pacijentima mogli dati korektnu i ispravnu informaciju.


Osnovni cilj terapije hroničnih respiratornih bolesti je kontrola simptoma i sprečavanje egzacerbacije. Adekvatna primjena propisane farmakoterapije i usvajanje nefarmakoloških suportivnih mjera krucijalno određuju terapijske ishode, a pacijenti ih vrlo često ne prate. Stoga je kontinuirano praćenje i podrška ovim pacijentima od izuzetnog značaja pri čemu cijeli zdravstveni tim, uključujući farmaceuta ima veoma važnu ulogu. Infektivne bolesti respiratornog trakta i pored poznatih preventivnih mjera i dalje su izazov za javno zdravstvo – zbog brzog širenja bolesti u slučaju gripe ili zbog rezistencije uzročnika na antibiotike u slučaju tuberkuloze. U tom kontekstu od posebnog je značaja racionalizacija primjene antibiotika i primjena preventivne mjere – vakcinacija, koja je posljednjih godina u značajnom padu u cijelom regionu, uključujući i BiH.


Ovaj simpozij bio je prilika za farmaceute, ali i ostale zdravstvene radnike da razmijene znanja i iskustva, te unaprijede svoj profesionalni doprinos brizi o pacijentima s respiratornim bolestima, a tu priliku su nesumnjivo iskoristili, učestvujući i aktivno diskutujući.


Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju Valetudo magazina.


POKLON pretplata za sve koji se besplatno registruju na stranicu e-medikacija.ba.Želim POKLON pretplatu na Valetudo

E-medikacija.ba

Besplatna online edukacija za zdravstvene radnike u BiH

Ako već niste, registrirajte se ovdje

Osvojite bodove za licencu u cijeloj Bosni i Hercegovini

Preporučite kolegama

Dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

Pristupite sa bilo kojeg uređaja (mobitel, računar)

Provjerite stečena znanja nakon edukacije

E-medikacija.ba / Sva prava pridržana. / Marketing / 2018.